admin

Aquatuur zoekt medewerkers voor het verrichten van diensten voor onze opdrachtgevers. Wij zoeken zelfstandige professionals als medewerkers. Zij komen niet bij ons bureau in dienst maar gaan als ondernemende professional samen met ons de diensten aan de opdrachtgevers realiseren. Wij zoeken op korte termijn onderstaande medewerkers.

Voor het verlenen van vergunningen op grond van de Waterwet, de Grondwaterwet en de Wabo zoeken we nog HBO-ers en MBO-ers, liefst in een civieltechnische richting, die ons bureau kunnen komen versterken. Standplaatsen: provincies Noord- en Zuid-Holland.

Voor het toezicht en de handhaving op grond van de Waterwet en de Wabo zoeken wij nog HBO-ers en MBO-ers. Standplaats: provincie Zuid-Holland.

© 2008 - 2019 AQUATUUR