admin

Expertise en ervaring

De solide werkwijze van AQUATUUR wordt in diverse sectoren toegepast: in de waterhuishouding, civiele techniek, wegenbouw, geohydrologie, natuurontwikkeling, bodemsanering en bodembescherming. Daarnaast is ruime ervaring opgebouwd met organisatieaanpassingen, met planning en control en met vergunningverlening en handhaving op het gebied van water en milieu. Deze ervaring is vooral opgedaan bij lagere overheden (provincie, waterschap) waardoor een brede expertise is verkregen van ambtelijke en bestuurlijke processen; daarnaast is ruime ervaring in het bedrijfsleven opgedaan. Hierbij is een uitgebreid netwerk opgebouwd waaruit geput kan worden om optimale diensten te leveren aan de opdrachtgever.

Dienstenpakket

AQUATUUR is gespecialiseerd in vergunningverlening en handhaving op de vakgebieden water, natuur en milieu. Het bureau verleent diensten aan overheden om bij te springen bij personeelstekorten of bij onvoldoende vakinhoudelijke kennis. Zo zijn er specialisten op het gebied van de hydrologie die eveneens kennis hebben van vergunningverlening. Voorbeelden van dit dienstenpakket vindt u in het menu bij Projecten.

Een nieuwe activiteit is dat wij ook bedrijven en particulieren bijstaan bij het aanvragen van vergunningen. Hiervoor worden de benodigde gegevens verzameld, tekeningen gemaakt en de aanvragen opgesteld en ingediend bij het bevoegde gezag.

© 2008 - 2019 AQUATUUR