admin

Expertise en ervaring

De solide werkwijze van AQUATUUR wordt in diverse sectoren toegepast: in de waterhuishouding, civiele techniek, wegenbouw, geohydrologie, natuurontwikkeling, bodemsanering en bodembescherming. Daarnaast is ruime ervaring opgebouwd met organisatieaanpassingen, met planning en control en met vergunningverlening en handhaving op het gebied van water en milieu. Deze ervaring is vooral opgedaan bij lagere overheden (provincie, waterschap, omgevingsdienst) waardoor een brede expertise is verkregen van ambtelijke en bestuurlijke processen; daarnaast is ruime ervaring in het bedrijfsleven opgedaan. Hierbij is een uitgebreid netwerk opgebouwd waaruit geput kan worden om optimale diensten te leveren aan de opdrachtgever.

Dienstenpakket

Het dienstenpakket bestaat uit proces- en projectmanagement voor zowel strategische beleidsontwikkeling als voor uitvoering op het gebied van natuurontwikkeling, water- en milieubeheer. Deze diensten worden zowel de overheid als het bedrijfsleven aangeboden. Voorbeelden van dit dienstenpakket vindt u in het menu bij Projecten.

© 2008 - 2019 AQUATUUR