admin
» home

Profiel

Als onafhankelijk adviesbureau is AQUATUUR actief op de gebieden water, natuur en milieu. Geïnspireerd door onze natuurlijke leefomgeving draagt het bureau zorg voor een integrale benadering van deze vakgebieden waardoor een duidelijke meerwaarde wordt gegenereerd.

Filosofie en werkwijze

De filosofie van AQUATUUR is dat wij de opdrachtgever “ontzorgen” door de solide en betrouwbare factor te zijn en ons in te leven in de problematiek van de opdrachtgever. Daarbij kan de aandacht van de opdrachtgever voor deze projecten tot een minimum worden beperkt.

Samenwerking

Voor grotere en multidisciplinaire projecten wordt samengewerkt met zelfstandige professionals en adviesbureaus op het gebied van hydrologie, civiele techniek, milieu, ecologie, organisatieadvies, mediation, enz., zodat een breed terrein bestreken wordt en de kwaliteit en continuïteit is gewaarborgd.

Interimmanagement

Naast de activiteiten voor projecten is AQUATUUR ook actief op het gebied van organisatieadvies en interimmanagement. Vooral in de waterwereld spelen we in op de vraag naar interimmanagers i.v.m. de forse dynamiek in deze organisaties. Ook wordt ondersteuning gegeven bij organisatieveranderingen; hierbij spelen vaak efficiëncy-overwegingen een rol. Voor deze activiteiten is een aparte afdeling gevormd. Nadere informatie treft u aan op onze website www.aquatuurinterim.nl.

© 2008 - 2019 AQUATUUR